Rastrové válce

Čištění laserem

Čištění rastrových válců provádíme u zákazníka. Odpadá nutnost zasílání válců nebo sleevů mimo tiskárnu. Rastrový válec je hloubkově vyčištěn přímo ve stroji, pokud to konstrukce stroje umožňuje, nebo mimo stroj. Dosahuje se úplného vyčištění jamek a maximálních hodnot výtěžnosti rastrového válce.

Čištění ultrazvukem

Ideální řešení pro tiskárny, které nechtějí být závislé na externím čištění. Tato technologie zajišťuje dostatečné a bezpečné vyčištění rastrových jamek. V zařízení lze čistit jeden i více válců najednou.

Čistící prostředky

Součásti a komponenty tiskových jednotek se musí průběžně čistit. Jedná se zejména o rastrové válce, tiskové štočky, raklové komory a potrubí. Vhodné čistící prostředky a pravidelnost čištění zajišťují stabilní tiskovou kvalitu, šetří provozní náklady a usnadňují tiskový proces. Prodáváme prostředky na denní použití ale i periodické čištění. Navrhujeme je na základě Vašich požadavků a potřeb.

Obnova a nové rastrové válce

Zajištujeme obnovu keramické vrstvy na válcích a sleevech. Prodáváme také nové válce s klasickou strukturou jamek, ale i prodloužený typ rastrové jamky. Takto upravená jamka zajišťuje lepší přenos tiskové barvy.

Ochrana rastrového válce

Ideální ochrana rastrových sleevů při manipulaci ve stroji a při skladování. Tímto návlekem z polyuretanu spolehlivě ochráníte keramickou vrstvu.

Sklad rastrových válců

Jedná se o vertikální skladovací systém, který bezpečně uchovává tiskové sleevy. Je sestaven z pevných a pohyblivých elementů. Sklad lze v budoucnu rozšiřovat.